Selasa, 19 Oktober 2010

Pasar Kurma

Pasar Kurma terletak di Kota Madinah, dibangun pada tahun 1982 dan terletak 600 meter sebelah selatan Masjid Nabawi. Pasar ini khusus menjual macam-macam Kurma diantaranya Kurma kesayangan Nabi yaitu Kurma Ajwa.

Masjid Tujuh

Kelompok Masjid yang terletak di kaki bukit Sala’ ± 3 km sebelah barat laut Masjid Nabawi.Disebut Masjid Tujuh karena jumlahnya ada tujuh yaitu :

Masjid Salman
Masjid Abu Bakar
Masjid Umar
Masjid Usman
Masjid Ali
Masjid Fatimah
Masjid Fatah

Diantara tujuh masjid tersebut Masjid Fatah yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam pada waktu Perang Khandak (perang parit) disitulah Rasulullah memanjatkan do’anya selama tiga hari berturut-turut agar musuh yang banyaknya 10.000 orang agar dihancurkan dengan pertolongan Allah SWT.

Masjid Qiblatain

Ditempat ini pula Rasulullah SAW mendapat wahyu untuk merubah Qiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Pada bulan Rajab 12 H. Wahyu tersebut ada dalam surat Al Baqarah ayat 144. berdasarkan peristiwa tersebut maka masjid itu diberi nama Qiblatain, karena Rasulullah SAW Shalat zuhur 2 rakaat menghadap ke arah Masjidil Aqhsa dan 2 rakaat menghadap ke arah Masjidil Haram. Di dekat masjid inipun terdapat telaga yang diberi nama Sumur Raumah.

Masjid Quba

Adalah nama sebuah desa yang kemudian menjadi nama masjid. Terletak 5 km diluar kota Madinah. Keutamaan masjid ini antara lain :

Masjid yang pertama dibangun Rasulullah SAW bersama sahabatnya.

Shalat disini pahalanya sebanding dengan pahala beribadah umrah.

Masjid ini dibangun diatas tanah milik Kalsum bin Hadam, pembangunannya dilakukan pada awal kedatangan Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awwal 13 tahun kenabian (622 M).

Dalam Al Qur’an masjid ini disebut juga dengan nama Masjid Taqwa “Janganlah kamu shalat dalam suatu masjid selama-lamanya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba), sejak hari pertama didirikan adalah lebih baik bagi kamu sembahyang di dalamnya. Didalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih.” (At-Taubah ayat 108)

Jabal Uhud

Sebuah gunung yang terletak ± 5 km dari kota Madinah, nama Uhud dipakai karena tempat ini dahulu sebagai tempat peperangan besar dengan kafir Quraisy pada tanggal 15 Syawal 3 H (Maret 625). Dalam peperangan ini dari pihak muslimin gugur sebanyak 70 orang syuhada termasuk paman Nabi Hamzah RA. Lokasi kuburan para Syuhada tersebut dimakamkan di area sekitar Jabal Uhud.

Makam Baqi

Baqi’ adalah nama komplek perkuburan yang berada di Madinah, terletak ± 30 meter ditimur Masjid Nabawi, Baqi berarti sebidang tanah yang lembut tanpa batu dan kerikil. Luas areal pemakaman ini ± 138.000 M², tempat ini dibatasi dengan tembok berjeruji, ditempat ini dimakamkan antara lain :

Usman bin Affan RA (khalifah ketiga) Abbas bin Abdullah RA (paman Nabi)

Hasan bin Ali RA (cucu Nabi) Halimatus Sa’diyah RA (ibu susuan Nabi)

Istri-istri beliau: Sofiah RA, Hafsah binti Umar bin Khattab RA dan Mariyatul Qibtiyah RA kecuali (Siti Khadijah di Ma’la dan Maemunah di daerah Zam’un).

Putra putri beliau Siti Fatimah RA, Qosim, Abdullah, Ibrahim, Ruqoyyah, Zainab RA dan Umi Kalsum RA.

Sekarang tempat ini sudah menjadi pemakaman umum termasuk bagi jamaah Umrah maupun Haji yang meninggal di Madinah. Rasulullah berdo’a agar semua yang dimakamkan di Baqi’ diampuni dosanya oleh Allah SWT.

Waktu ziarah: bagi laki-laki ba’da Subuh dan bagi wanita kapan saja namun diluar pagar.

Tiang - Tiang Raudhah

Raudah memiliki 5 tiang penyangga dengan nama yang berbeda ;

Tiang Siti Aisyah disebut dengan Usthuwaanah Aisyah terletak ditengah Raudah, tiang ketiga dari mimbar dan dinding makam Rasulullah.

Tiang Taubah. Disebut dengan Usthuwah At Taubah, terletak antara tiang Aisyah dan tiang As Sarir (dinding makam Rasulullah) dan dikenal dengan nama Tiang Abu Lubabah.

Tiang As Sarir, kata as-sarir artinya ‘tempat tidur’ terletak sebelah Timur tiang Taubah, menempel dengan dinding makam Rasul.

Tiang Al Haras, tiang ini menempel pada dinding makam Rasulullah, sebelah utara dari tiang As Sarir, sejarah tiang ini sebagai pos keamanan bagi Rasulullah dan keluarganya. Surat Al Maidah ayat 67 menyatakan, “Allah memelihara engkau dari gangguan manusia”.

Tiang Al Wufud adalah tiang paling utara dari tiang As Sarir dan tiang Al Haras, tempat tiang ini berdiri dahulu untuk tempat Rasulullah SAW menerima tamu-tamu penting.